Farby antykorozyjne jednoskładnikowe na bazie wodnej

Brantho-Korrux “ecopakt”

Jedwabista połyskująca, nie chwytająca brudu powłoka gruntująca i ostateczna, chroniąca przed rdzą, uniwersalna w obróbce.

 

Brantho-Korrux “ecobase”

 

Szybkoschnący, uniwersalny do lakierowania, matowy materiał na powłoki gruntujące, przeznaczony do żelaza, stali i wielu innych podłoży.

Branths “ecotop”

 

Połyskujący lakier kryjący, prosty w obróbce, bardzo dobra odporność na warunki atmosferyczne, do nakładania na

Brantho – Korrux lub inne warstwy podkładowe.

 

Właściwości produkcyjne

ecopakt”

Rozpuszczalna w wodzie, powłoka gruntowa i wierzchnia z połyskiem, dobra odporność na korozję, wysoka odporność na warunki atmosferyczne, bardzo wysoka siła wypełniania i kryjąca. Może być natychmiast położona warstwa lakierująca (po

wyschnięciu możliwe zastosowanie wszelkiego rodzaju farb i lakierów), jeżeli ma być z połyskiem,

wówczas należy zastosować ecotop.

ecobase”

Rozpuszczalna w wodzie, matowa warstwa jednoskładnikowa zapewniająca długotrwałą ochronę przed korozją. Warstwa gruntowa i wypełniająca w jednym – ze względu na wysoką zawartość ciała stałego. Bardzo prosta obróbka, szybkie wysychanie, po przeschnięciu możliwe lakierowanie wszystkimi jedno i dwuskładnikowymi farbami Branth Chemie A.V. Branth.

ecotop”

Połyskujący, rozpuszczalny w wodzie, uniwersalny do zastosowania, o dużej sile wypełnienia i krycia, bezproblemowy do samolakierowania, szybkoschnący, o dużej odporności na warunki atmosferyczne.

Wskazówki do obróbki

Obróbka wstępna:

Przy farbach rozpuszczalnych w wodzie szczególnie ważne jest dokładne usunięcie

zatłuszczenia. Brantho-Korrux nanosić tylko na przystosowany podkład, dokładne ręczne

usunięcie rdzy jest wystarczające. Obróbka na wilgotnym podkładzie jest możliwa.

ekotop”

Stosować tylko na zagruntowanej powierzchni.

Zużycie praktyczne wynosi 0,15 – 0,2l/m2

Malowanie: w dostarczonej formie. Zalecane malowanie lazurowym lub akrylowym pędzlem lub moherowym wałkiem.

Natryskiwanie: według poniższych danych (elektrostatyczne spryskiwacze tylko w

specjalnych załącznikach).

Ciśnienie 4-5 bar

Airless 150 bar

Airmix 90/3 bar

Drobna mgiełka

5/1 bar

Dysza 1,4/1,7

Dysza 2,0/2,5

Dysza 0,28/0,43

40oC

Dysza 0,28/0,43

40oC

Dysza 1,6/2,8

ecopakt

Nie zalecane

Ok. 50 s/4mm +5% wody

Ok. 60 s/4mm +5% wody

Ok. 60 s/4mm +5% wody

Ok. 40 s/4mm + do 10% wody

ecobase

Ok. 30 s/4mm +10% wody

Ok. 40 s/4mm +5% wody

Ok. 45 s/4mm +10% wody

Ok. 40 s/4mm +5% wody

Ok. 30 s/4mm +10% wody

ecotop

20-30 s/4mm +15% wody

Ok. 40 s/4mm +10% wody

Ok. 45 s/4mm +10% wody

Ok. 40 s/4mm +10% wody

20-30 s/4mm +15% wody

 

Schnięcie

Rzeczywisty czas schnięcia przy farbach rozpuszczalnych w wodzie jest bardzo ściśle

zależny od warunków atmosferycznych.

Idealne są warunki następujące – 15-25oC i 65% wilgotności powietrza, minimalnie +5oC,

maksymalnie +35oC.

Po 5 minutach parowania jest moŜliwe suszenie ciepłym powietrzem w obiegu przy 40-

60C. (2 godz.)

Lakierowanie:

Wszystkie gatunki tego rzędu produktów są w każdym czasie możliwe do lakierowania

tym samym lub innym produktem z tego rzędu. Zaleca się odczekać min. 4 godz.,

aby uzyskać bardzo dobry wynik schnięcia całej powierzchni.

ecobase”

Farba możliwa do lakierowania następnego dnia lakierami obcymi jedno- lub dwuskładnikowymi, inne produkty stosować najpóźniej po upływie tygodnia. Szlifowanie przed lakierowaniem nie jest konieczne.

Czyszczenie narzędzi:

Narzędzia czyścić wodą natychmiast po użyciu. Wodę do czyszczenia stosować jako rozpuszczalnik.

Przykłady zastosowania:

ecopakt”

Stosowany jest jako gruntująca i pokrywająca farba na żelazo i stal. Trudno dostępne miejsca malować dwa razy, obróbka (przygotowanie) w większości przypadków jest bezproblemowa wewnątrz malarni.

Obiekty: konstrukcje hal, nadwozia pojazdów, sklepienia nieckowate, urządzenia transportowe, kraty, maszty lamp itp.

ecobase”

Stosowany jest jako warstwa gruntująca żelazo, stal i blachy, również jako wypełniacz np. starych warstw farby. Ze względu na bardzo małą zawartość środka rozpuszczającego stosowanie wewnątrz pomieszczeń jest bezproblemowe.

Obiekty: konstrukcje hal, pojazdy drogowe, pojazdy torowe, pojazdy szynowe, środki transportu,

maszyny, bramy, kraty, rury itp.

ekotop”

stosowany jest jako lakier kryjący na ecobase i ecopakt lub na inny podkład. Obróbka w pomieszczeniach jest bezproblemowa.

Obiekty: pojazdy drogowe, pojazdy szynowe, urządzenia transportowe, maszyny, bramy, drzwi, kraty, rury itp. Przy niedużych i normalnych wymaganiach farby rozpuszczalne w wodzie mogą być stosowane również na

drzewo, aluminium, cynk i kamień.

Ocena ekologiczna

Karta gwarancyjna zawiera dane dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska, niszczenia odpadów itp.

Farby te nie zawierają żadnych szkodliwych metali ciężkich i żadnego PCV. Dzięki bardzo niskiej zawartości środków powstaje bardzo niska emisja. Duża zawartość ciał stałych i długoletnia trwałość służą optymalnej ochronie. Do obróbki i czyszczenia narzędzi nie są potrzebne żadne środki organiczne. Ponieważ obróbka następuje bez stosowania

utwardzacza, odpady mogą być traktowane jako odpady normalne. W zależności od tonacji

koloru 70-90% zawartych składników to składniki naturalne.

Dane techniczne

ecopakt

ecobase

ecotop

Gruntowanie i malowanie końcowe

Gruntowanie i wypełnianie

Lakier polyskowy

Odcienie barwy

RAL 7031 RAL 3009, 7035

RAL 9010, 2011

Lepkość

>130 s/DIN 4mm

>100 s/DIN 4mm

4mm >110 s/DIN 4mm

Rozcieńczanie

woda

woda

woda

Spec. ciężar

ok. 1,4 kg w zależności od odcienia

ok. 1,5 kg w zależności od odcienia

ok. 1,4 kg w zależności od odcienia

Zawartość składnika

nielotnego

ok. 60% ciężaru/ok. 50% objętości

ok. 65% ciężaru/ok. 50% objętości

ok. 55% ciężaru/ok. 50% objętości

Zawartość rozpuszczalnika

3% ciężaru

2% ciężaru

3% ciężaru

Grubość warstwy po każdej

obróbce

Ok. 80µ

Ok. 60µ

Ok. 40µ

Wydajność:

rachunkowo/praktycznie

6,25 m2/l / 5 m2/l

8 m2/l / 6 m2/l

11,5 m2/l / 8 m2/l

Schnięcie (20oC) – pyłosuche

30 min.

20min.

30-4- min.

Schnięcie (20oC) – do

chwytania

2-3 h

40 min

Ok. 2 h

Schnięcie (20oC) –

zahartowane

1 dzień

16 h

20 h

Przechowywanie

6 miesięcy

6 miesięcy

6 miesięcy

Klasyfikacja VbF

nie podlega

nie podlega

nie podlega

Klasyfikacja mat. Niebezp. V

nie podlega

nie podlega

nie podlega

Klasyfikacja WHG

WGK 0

WGK 0

WGL 1

Wyschnięte utrzymanie

odcienia barwy do

80oC

100oC

80oC