“ecotop”


Połyskowy lakier kryjący, prosty w obróbce, o bardzo dobrej odporności na warunki atmosferyczne, do nakładania na Brantho – Korrux lub inne warstwy podkładowe.

Zastosowanie: Farba stosowana jest jako lakier kryjący na Brantho-Korrux “ecobase” i Brantho-Korrux “ecopakt” lub na inny podkład. Obróbka w pomieszczeniach jest bezproblemowa.

Obiekty: pojazdy drogowe, pojazdy szynowe, urządzenia transportowe, maszyny, bramy, drzwi, kraty, rury itp. Przy niedużych i normalnych wymaganiach farby rozpuszczalne w wodzie mogą być stosowane również na drzewo, aluminium, cynk i kamień.


Ocena ekologiczna

Farby te nie zawierają żadnych szkodliwych metali ciężkich i PCV. Dzięki bardzo niskiej zawartości środków rozpuszczających, ich emisja do środowiska jest bardzo niska.Duża zawartość elementów stałych gwarantuje trwałość i służy długoletniej ochronie. Do obróbki i czyszczenia narzędzi nie są potrzebne żadne środki organiczne. Ponieważ obróbka następuje bez stosowania utwardzacza, odpady nie muszą być traktowane jako odpady specjalne. W zależności od koloru, około 70-90% składników zawartych w farbie to składniki naturalne.

 

Odcienie barwy: wg palety RAL

 

Lepkość: 4mm >110 sek./DIN


Rozcieńczanie: woda

 

Zawartość rozpuszczalnika: ok. 4%


Grubość warstwy po każdej obróbce: ok. 40 µ

 

Zawartość składnika nielotnego: ok. 55% ciężaru; ok. 50% objętości


Wydajność: ok. 8 m2/litr


Schnięcie: optymalne w temp. 20°C
– pyłosuche – ok. 30-40 min.

– do chwytania – ok. 2 h

– zahartowane – ok. 20 godz.

 

Przechowywanie: 6 miesięcy, chronić przed mrozem

 

Utrzymanie odcienia barwy: do ok. 80°C

Karta techniczna Ecotop