“ecopakt”

Jedwabista, połyskująca, nie chwytająca brudu, powłoka gruntująca i ostateczna, chroniąca przed rdzą, uniwersalna w obróbce.

Zastosowanie: farba stosowana jest jako gruntująca i pokrywająca farba na żelazo i stal. Trudno dostępne miejsca malować dwa razy. Obróbka (przygotowanie) w większości przypadków jest bezproblemowa.

Obiekty: konstrukcje hal, nadwozia pojazdów, sklepienia nieckowate, urządzenia transportowe, kraty, maszty lamp itp.

Ocena ekologiczna

Farby te nie zawierają żadnych szkodliwych metali ciężkich i żadnego PCV. Dzięki bardzo niskiej zawartości środków rozpuszczających, ich emisja do środowiska jest bardzo niska.Duża zawartość elementów stałych gwarantują trwałość służą długoletniej ochronie. Do obróbki i czyszczenia narzędzi nie są potrzebne żadne środki organiczne. Ponieważ obróbka następuje bez stosowania utwardzacza, odpady mogą być traktowane nie muszą być traktowane jako odpady specjalne. W zależności od koloru, około 70-90% składników zawartych w farbie jest składnikami naturalnymi.

Odcienie barwy: RAL 7031

 

Lepkość: 4mm >130 sek./DIN

 

Ciężar: ok. 1,4 kg


Rozcieńczanie: woda

 

Zawartość rozpuszczalnika: ok. 3%

 

Zawartość składnika nielotnego: ok. 60% ciężaru; ok. 50% objętości


Grubość warstwy po każdej obróbce: ok. 80 µ


Wydajność: ok. 5 m2/litr

 

Schnięcie: optymalne w temp. 20°C
– pyłosuche – ok. 30 min.

– do chwytania – ok. 2 h

– zahartowane – 1 dzień

 

Przechowywanie: 6 miesięcy, chronić przed mrozem

 

Utrzymanie odcienia barwy: do ok. 80°C

Karta techniczna Ecopakt