Branth’s S-Glasur
Odporny na zniszczenie lakier akrylowy do szczególnie wysokowartościowych lakierowań, np. pojazdów użytkowych, maszyn, urządzeń, z wysokim połyskiem, dobrze kryjący, wytrzymały i wolny od żółknięcia. Może być stosowany z utwardzaczami lub bez.
Nie zawiera żadnych aromatycznych rozpuszczalników jak ksylen – przyjazny dla środowiska.

Stosowanie

Jako lakier jednoskładnikowy (bez utwardzaczy).

Farba końcowa na podkład z Brantho-Korrux „nitrofest” lub Brantho-Korrux „3w1. Grubość suchej warstwy: 40 my (możliwość od 25 do 50 my). Temperatura: minimalna 4-5°C maksymalna +30°C. Przy niskich temperaturach trzymać farbę w cieple, w razie konieczności nieco rozcieńczyć. Względna wilgotność powietrza: do 95%. Czas ponownego malowania: w ciągu 90 minut i od następnego dnia.

Jako lakier dwuskładnikowy z koncentratem utwardzacza Branth’s Quick Harter.
Wydajność: teoretyczna: 14m²/l (40 my), praktyczna: 11m²/l (40 my)

Baza: wysokowartościowy lakier akrylowy z nie mieszanych substancji barwiących, z wysoką odpornością na wpływy atmosferyczne i światło.

Lepkość: ca 140 sek./DIN 4 mm.

Ciężar właściwy: 1,0 – 1,l kg/l w zależności od odcienia barwy.

Zawartość ciał stałych: 60% (z utwardzaczem ok. 63%) Pojemność sucha: ok. 55%

Temperatury:
Idealna temperatura malowania: 4-5°C maksymalnie +30°C

Dopuszczalne temperatury malowania:  -10º do +30ºC
Sposób stosowania:
Malowanie kinetyczne – pędzlem lub wałkiem w postaci dostarczanej (nie rozcieńczać)
Malowanie natryskowe pneumatyczne przy ca 30-40 sek./DIN 4mm. z zastosowaniem dyszy 1,2-2,5 mm. i ciśnieniu 3,5-5 bar – dodać do 10% o rozcieńczalnika specjalnego lub do 8% rozcieńczalnika Kombi.
Malowanie metodą hydrodynamiczną: 60-80sek./DIN 4 mm. dodać do 5 % rozcieńczalnika specjalnego lub do 4 % rozcieńczalnika Kombi.

Schnięcie:
jako farba jednoskładnikowa:
przy 20°C i 65% względnej wilgotności powietrza (nie łapie pyłu): 75 min., można dotykać po 6 godzinach, stwardnienie po 36 godz.
Schnięcie wymuszone ciepłem możliwe do 60°C.

jako Farba dwuskładnikowa
przy 20°C i 65,5% względnej wilgotności powietrza nie łapie pyłu: 45 min., można dotykać po 4 godz., stwardnienie po 12 godz.
Możliwe schnięcie wymuszone ciepłem do 60°C.
Dodatek utwardzacza: 10%, tzn. MV 10:1, możliwość między 5% i 12%
Dopuszczalny czas użytkowania: 1 roboczy dzień (ok. 8 godzin)

Zużycie ilościowe:
Wydajność: teoretyczna: 13 m²/l (40µ), praktyczna: ca 10 m²/l (40 µ) .
Trwałość przechowywania: 18 miesięcy (w oryginalnie zamkniętych pojemnikach)