Branth’s Rostschutz-Menige (RMb)
Minia bezołowiowa w odcieniu pomarańczowym, matowa.

Zastosowanie:

Ochrona antykorozyjna części i konstrukcji z żelaza i stali w środowisku lądowym, miejskim, przemysłowym i morskim. Do nowych i odnawianych powłok malarskich, jako aktywnie chroniąca przed korozją powłoka gruntowa do malowania kryjącego, do ochrony antykorozyjnej pojazdów, maszyn, komponentów pojazdów, stojaków transportowych itd.; jako powłoka gruntowa i wypełniacz jednocześnie (farba o dużej zawartości pigmentu), do malowania obiektów lub produkowanych części. Idealna do obróbki rzemieślniczej.

Lepkość: > 200 sek./DIN 4 mm

Rozcieńczalnik uniwersalny Branth (krótki czas schnięcia); rozcieńczalnik specjalny Branth (schnięcie opóźnione); standardowe rozcieńczalniki nitro, rozcieńczalniki uniwersalne, dwuskładnikowe itp. nadają się bardziej niż substytut terpentyny, rozcieńczalniki na bazie żywicy syntetycznej lub benzyna lakowa.

Ciężar właściwy: ok. 1,5 kg na l i zawartość substancji nielotnych: ok. 75%

Jako podkład dla: Brantho-Korrux “3 w 1” lub Robust-Lack, bez szlifowania:

– po 1-2 godzinach lub później bez szlifowania standardowymi, jednoskładnikowymi lakierami kryjącymi lub pośrednimi;

– po 1 dniu lub później bez szlifowania standardowymi, dwuskładnikowymi lakierami kryjącymi lub pośrednimi.

Wskazówki

Podłoże musi być czyste, suche i nie reagujące. Przed obróbką ostrożnie wymieszać. Przestrzegać podanych na puszce wskazówek odnośnie otwierania pokrywki.
Baza:

Nie zawierająca PCW kombinacja środków wiążących z naturalnych i syntetycznych żywic, z przyjaznymi dla środowiska i wysoce skutecznymi pigmentami antykorozyjnymi i barierowymi nie zawierającymi ołowiu, cynku i chromianów. Rozpuszczalniki bez zawartości węglowodorów aromatycznych i ksylenu, także z surowców odnawialnych.

Podłoże: Powierzchnie żelazne i stalowe muszą być wolne od rdzy, zgorzeliny, i tłuszczu. Metale, drewno, płyty prasowane należy zagruntować.
Gruntowanie: Brantho-Korrux “3 w 1” lub Brantho-Korrux “nitrofest”
Odpowiednie podłoża: Konstrukcje żelazne i stalowe, pozbawione płatów rdzy, naskórka walcowniczego lub luźnych warstw farby. Można stosować na rdzę nalotową, powierzchnie odrdzewione ręcznie oraz podłoża oczyszczone na mokro; zapewnia optymalną ochronę przed korozją. Bardzo dobra przyczepność do starszych warstw farby.

Sposób stosowania:

– malowanie kinetyczne – pędzlem lub wałkiem w normalnej temperaturze prosto z puszki (w przeciwnym razie minimalnie rozcieńczyć);
– malowanie natryskowe przy 22-35 sek. z zastosowaniem dysz 1,2-1,8 mm, ciśnieniem 4-5 bar (do 8-10% rozcieńczalnika);
– natrysk hydrodynamiczny (airless) przy 60-80 sek. i ciśnieniem co najmniej 180 bar, z zastosowaniem dyszy 0,3-0,6, kąt natrysku 40-80° (dodatek rozcieńczalnika do 5%);

Temperatury:
Idealna temperatura robocza: 18°C – 25°C
Możliwa temperatura robocza: -10°C – +30°C

Schnięcie:
Przy 20°C i 65% względnej wilgotności powietrza
– pyłosucha: ok. 30 minut
– odporna na dotykanie: ok. 90 minut
– w pełni wyschnięta: 24 godzin.

Nie suszyć nadmuchem ciepłego powietrza. Dokładne czasy schnięcia są mocno uzależnione od grubości warstw.

Wydajność: ok. 9 m2 z litra przy grubości warstwy – 60 µ lub 18 m2 z litra przy grubości warstwy 30 µ. Ponieważ jedno malowanie umożliwia otrzymanie wyższych grubości warstw, praktyczne zużycie wynosi ok. 0,15 litra na m2.
Przechowywanie: 24 miesiące (w oryginalnych, zamkniętych pojemnikach)