Specjalny podkład reagujący

Branth’s Haftgrund-Specjal (HgS)

Jest to kombinacja środków wiążących z naturalnych i syntetycznych żywic, z przyjaznymi dla środowiska pigmentami, nie zawierającymi ołowiu, cynku i chromianów oraz ze specjalnymi środkami zwiększającymi przyczepność. Rozpuszczalniki bez zawartości węglowodorów aromatycznych i ksylenu. Nie zawiera PCV.

Zastosowanie

Farba stosowana jest jako warstwa gruntująca żelazo, stal i blachy, również jako wypełniacz – na przykład starych warstw farby (także epoksydowych). Pokrywa powierzchnie metalowe, zwłaszcza nowe i stare ocynkowania, stal szlachetną, aluminium, stal, miedź, twarde tworzywa sztuczne, stare warstwy farby i wiele innych. Można stosować także na powierzchniach odrdzewianych ręcznie.

Obiekty: konstrukcje stalowe, w szczególności słupy energetyczne.

Zalety

Podstawową zaletą produktu jest możliwość jego stosowania w tych miejscach gdzie konieczne jest trwałe zabezpieczenie antykorozyjne przy jednoczesnym krótkim czasie schnięcia. Produkt doskonale współgra z pozostałymi produktami Branth Chemie w szczególności z Brantho-Korrux 3w1.

Podłoże – czyste, suche i nie reagujące. Odświeżanie powierzchni ocynkowanej bez konieczności szlifowania. W zależności od podłoża można spłukać czystą wodą. Białe sole cynku należy ostrożnie usunąć. W żadnym razie nie stosować wełny stalowej, lecz korundową włókninę z tworzywa sztucznego (Scotch-Brite, Glitzi, Fibral lub inne) i wodę. Nanosić tylko na podłoże odtłuszczone, czyste i suche. Na zardzewiałym podłożu zwrócić uwagę na wystarczającą grubość warstwy (od 60 my).

Temperatury:

idealna temperatura robocza: 18°-25° C
możliwa temperatura robocza: -10°-+30°C 


Stosowanie:

– malowanie kinetyczne – pędzlem lub wałkiem w normalnej temperaturze prosto z puszki (w przeciwnym razie minimalnie rozcieńczyć);
– metoda natryskowa – przy 22-35 sek. stosując dysze 1,2-1,8 mm przy ciśnieniu 4-5 bar (do 8-10 % rozcieńczalnika);
– metoda hydrodynamiczna (airless) przy 60-80 sek., ciśnieniu min. 180 bar, i zastosowaniu dysz 0,3-0,6, kąt natrysku 40-80° (dodatek rozcieńczalnika 3-5%);


Schnięcie:

przy 20°C/65% względnej wilgotności powietrza
– pyłosucha: 15-20 minut
– odporna na dotykanie: ok. 60 minut
– w pełni wyschnięta: 24 godziny
Nie suszyć nadmuchem ciepłego powietrza.
Dokładne czasy schnięcia są mocno uzależnione od grubości warstw. Dane odnoszą się do grubości warstwy suchej 50-60 my.


Możliwość krycia kolejną warstwą:

– w każdej chwili bez szlifowania, lakierem Brantho-Korrux „3 w 1”;
– po 1-2 godzinach lub później bez szlifowania standardowymi, jednoskładnikowymi lakierami kryjącymi lub pośrednimi;
– po 1 dniu lub później bez szlifowania standardowymi, dwuskładnikowymi lakierami kryjącymi lub pośrednimi.


Zużycie ilościowe:

9 m2 na I przy 50 my TSD lub 16 m2 na I przy 30 my TSD (rachunkowo).
Jedno malowanie umożliwia jednakże otrzymanie wyższych grubości warstw, praktyczne zużycie wynosi dlatego ok. 0,15 I na m2.