Branth’s Edel-Firnis
Bezbarwny środek impregnujący i gruntujący do drewna. Posiada bardzo dobre właściwości penetrujące. Drewno nasączone zostaje od wewnątrz żywicą i olejami, co poprawia jego odporność oraz ułatwia zamalowanie.

Branth’s Edel-Firnis stosuje się na wszystkie drzewa iglaste i liściaste, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz oraz na powierzchnie nowe i renowacyjne, w szczególności na wysuszone drewno.

Nakładanie

Przed malowaniem dobrze wymieszać zawartość puszki. Malować kinetycznie – pędzlem, wałkiem, metodą natryskową lub przez zanurzenie. Nie rozcieńczać, ewentualnie dodać nie więcej nić 5% rozpuszczalnika. W zależności od chłonności podłoża przemalować jeden, dwa lub trzy razy.

Wskazówki

W tym produkcie nie zastosowano substancji ochronnych z zawartością ołowiu, dlatego zaleca się stosowanie go na zdrowe drewno. Aby zachować stałe właściwości ochronne na warunki atmosferyczne lub wilgotne pomieszczenia zaleca się odnawianie wymalowanych powierzchni co 2 lata lub zastosować warstwę nawierzchniową w postaci Kristal Glazur.
Zawarte rozpuszczalniki (benzyna apteczna) określane są, zgodnie z Przepisami o Substancjach Niebezpiecznych, jako nie zagrażające zdrowiu, mimo to należy unikać podwyższonej koncentracji. Pomieszczenia dobrze przewietrzyć.
Po wyschnięciu środek pozbawiony jest smaku i zapachu oraz chlorowanych wodorowęglanów czy innych środków trujących. Zawiera wyłączanie surowce, które dopuszczone zostały przez Ministerstwo Zdrowia do kontaktu z maszynami przerabiającymi żywność, pojemnikami i opakowaniami na żywność.

 

Baza

Żywice i oleje nie zawierające ołowiu i baru, rozpuszczone w niearomatycznych roztworach.

Kolor

Bezbarwny, podkreślający strukturę drewna. Gotowy do malowania.

Ciężar właściwy

Ciężar właściwy produktu wynosi ok. 0,85.

Wydajność

Wydajność: 4-10 m2/l, w zależności od chłonności drewna.

Rozpuszczalniki i czyszczenie urządzeń

Zalecamy rozpuszczalnik firmy Branth-Chemie, możliwe jest także użycie rozpuszczalników dostępnych na rynku lub rozpuszczalników do żywic sztucznych.

Suszenie

Czas suszenia zależy od podłoża, temperatury, warunków atmosferycznych, wilgotności powietrza i drewna. W normalnych warunkach powłoka jest sucha po 30 min i może być wtedy powtórnie przemalowana. Malowanie innymi farbami zaleca się dopiero następnego dnia.

Podłoże

Farbę nanosić w miarę możliwości tylko na podłoże chłonne. Musi ono być suche i przyczepne. Wskazane jest usunąć brud, glony i pleśń. Powierzchnie poddane długiemu procesowi wietrzenia należy przeszlifować.

Czas przechowywania

Minimum 18 miesięcy w oryginalnie zamkniętych pojemnikach.

Opakowania

Puszki 0.75l lub opakowania 5-cio litrowe.