Brantho – Korrux „nitrofest”

Opis:
Brantho-Korrux „nitrofest” jest farbą do zastosowań w szczególnie trudnych warunkach, matową, jednoskładnikową wykazującą doskonałe własności antykorozyjne. Jest ona szczególnie przydatna jako podkład, na oczyszczone ręcznie, zardzewiałe powierzchnie.
Powierzchnie pokryte dwoma warstwami farby dają pełne zabezpieczenie przeciw niekorzystnym warunkom atmosferycznym, wodzie morskiej i są odporne na oddziaływanie olejów. Brantho-Korrux „nitrofest” jest łatwa do nakładania, wykazuje dobre właściwości przylegania oraz można ją pokrywać farbami nitrocelulozowymi i większością farb dwuskładnikowych.
Krycie zapewnia wysoka zawartość elementów stałych w farbie. Brantho-Korrux „nitrofest” jest ponadto przyjazna dla środowiska naturalnego, ponieważ nie zawiera metali ciężkich oraz rozcieńczalników opartych na węglowodorach aromatycznych.

 

Zalecane obszary zastosowań:
Farba daje zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni z żelaza i konstrukcji stalowych na obszarach wiejskich, miejskich, przemysłowych i nadmorskich. Może być wykorzystywana jako zabezpieczenie zarówno do konstrukcji nowych, jak i do pokryć renowacyjnych. Można stosować ją również jako podkład antykorozyjny na powierzchnie zabezpieczane uprzednio farbami opartymi na rozcieńczalnikach alkilowych, akrylowych, chlorokauczukowych, poliuretanach bitumicznych itp.
Farba może być stosowana jako zabezpieczenie antykorozyjne pojazdów i urządzeń oraz ich elementów czy całych zespołów. Może być stosowana jako podkład oraz farba podstawowa dla pokryć wielkopowierzchniowych, jak i drobnych elementów.

 

Opis produktu:
Produkt stanowi mieszankę krótkołańcuchowych żywiec olejowych i modyfikowanych żywic ftalowych, połączonych z przyjaznymi dla środowiska, bardzo aktywnymi, wolnymi od ołowiu i chromianów, pigmentami hamującymi korozję. Skład rozpuszczalnika wolny jest od węglowodorów aromatycznych, takich jak ksylen czy toluen.

Lepkość: 110 sec./DIN 4mm
Gęstość: 1,3 – 1,5 w zależności od barwy
Zawartość elementów stałych: 68% (wagowo)
48% (objętościowych)
Kolory: Sprawdź kartę barw. Kolory mogą być mieszane bez ograniczeń.
Wydajność: Teoretyczna: 8m² przy 60 µm suchej warstwy.
Stabilność przechowywania: 24 miesiące w nie otwartym oryginalnym opakowaniu, w dobrze wentylowanym suchym pomieszczeniu.
Rozmiary opakowań: Puszki po 5l z pokrywkami ograniczającymi straty materiału, puszki po 750 ml (w kartonach po 6-12 puszek w opakowaniu).
Opakowania po 10 i 15 litrów dostępne na specjalne zamówienie (1 tydzień na realizację zamówienia)

 

Zasady nakładania

Podłoże:
Żelazne i stalowe konstrukcje, wolne od łuszczącej się rdzy i luźnych pozostałości starych powłok malarskich.
Odpowiednim podłożem są również beton, drewno, stal galwanizacyjna oraz płyty faliste z włókien mineralnych.

Brantho-Korrux „nitrofest: może być nakładana na korozję powierzchniową, oczyszczoną ręcznie do (min st2)
oraz odlewów wykonanych technologią na mokro i gwarantuje optymalną ochronę antykorozyjną.

Temperatury: idealna +18ºC do 25ºC
dopuszczalna – 10ºC do 30ºC

Nakładanie powłok:
W zależności od stosowanej technologii nakładania powłok – przy nakładaniu pędzlem lub wałkiem – farbę należy nakładać bez rozcieńczania;
Nakładanie natryskowe sprężonym powietrzem przy lepkości 22-35, średnicy dyszy 1,2 – 1,8 mm. Większa średnica dyszy wymaga mniejszego użycia rozcieńczalnika; rozcieńczanie wynosi pomiędzy 5-10%
Przy natrysku bez wykorzystania powietrza lepkość 60-120 sec./ DIN 4 przy minimum 180 bar, przy dyszy 0,017 – 0,019, kąt natrysku 40-80º co daje rozcieńczenie w granicach 3% – rozcieńczać tylko wtedy, gdy to bezwzględnie konieczne (w niskich temperaturach).

Czas schnięcia:
Wartości podano dla 20ºC i 65% wilgotności względnej:

Suchość na dotyk: Po 10 minutach
Suchość do przenoszenia Po 2 godzinach
Pełna suchość powłoki Po 75 godzinach

Wymuszone suszenie: po 5-10 minutach na związanie, możliwe wymuszone suszenie w podniesionej temperaturze w piecu o wymuszonym obiegu powietrza i temperaturze nawiewu maksymalnie 100ºC.
Brantho-Korrux „nitrofest” jest powłoką lakierniczą schnącą na powietrzu i nie należy dodawać żadnych czynników przyśpieszających schnięcie.
Dokładny czas schnięcia zależy od grubości warstwy, wentylacji, temperatury i wilgotności względnej itp.

Zużycie materiału:
Zużycie teoretyczne: 8m² z litra przy 60 µm suchej warstwy, którą osiągnąć można przy nakładaniu jednowarstwowym. Praktyczne zużycie wynosi pomiędzy 150-200 ml na m².

Środki ochronne i usuwanie opakowań:
Proszę sprawdzić wskazówki dotyczące środków ochronnych i bezpieczeństwa znajdujące się na opakowaniu.

 

Rozszerzone instrukcje zastosowania
dla Brantho-Korrux „nitrofest”

Ogólne:
Należy stosować się do wskazań dotyczących zasad bezpieczeństwa – utrzymywać farbę z daleka od źródeł ciepła, otwartego ognia, urządzeń iskrzących itp.; w trakcie malowania nie spożywać pokarmów i napojów; używać tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach (szczegółowe wskazania na karcie bezpieczeństwa produktu).
Zawsze dokładnie wymieszać farbę przed zastosowaniem. Sprawdzić kolor.
Nie mieszać z innymi substancjami, niż te wskazane przez producenta. Nie rozcieńczać nakładania pędzlem lub wałkiem.

Żelazo i stal:
Usunąć luźną rdzę i pozostałości poodlewnicze, oleje, smary i inne zanieczyszczenia, używając odpowiednich środków. Farbę nakładać na czyste i suche podłoże.
W zależności od narażenia na oddziaływanie środowiska nakładać jedną lub więcej warstw pędzlem lub wałkiem (bez rozcieńczania). Dla nakładania metodą natryskową rozcieńczać zgodnie ze wskazaniami we wskazówkach zastosowania.

Zardzewiała stal:
Usunięcie luźnej łuszczącej rdzy, trwałe podłoże jest wymogiem dla trwałego i optymalnego efektu malowania (minimalny stopień przygotowania podłoża St. 2; (ISO 8501-1; 1988)
Brantho-Korrux „ nitrofest” wnika w pozostałości korozji. Aby uniknąć dalszej korozji tak nierównego podłoża wskazane jest nałożenie dodatkowej warstwy farby.

Aluminium i stopy metali lekkich:
Lekko zmatowionej powierzchni nie trzeba kryć środkami zwiększającymi przyczepność ani
podkładem – odtłuścić i oczyścić malowana powierzchnię. Nie zarysować szczotką stalową, najlepiej szczotką z włóknem plastikowym – Np. marki Scotch Brite® lub podobnej.
Nakładać normalną grubość warstwy (nie za cienką), w przypadkach krytycznych jako podkład stosować Brantho-Korrux „3 in 1”

Nowa stal galwaniczna
Delikatnie zmatowić – nie trzeba kryć środkami zwiększającymi przyczepność ani podkładem – odtłuścić i oczyścić malowaną powierzchnię, używając płynów do odtłuszczenia na bazie wodnej (Np. Multiclean).
Usunąć starannie sole cynku – biała rdzę. Nie czyścić szczotkami stalowymi, najlepiej szczotką z włóknem plastikowym – np. marki Scotch Brite® lub podobnej.
Nakładać tylko na dobrze przygotowaną, suchą i czysta powierzchnię, wolna od zanieczyszczeń i tłuszczu.
Nakładać wystarczająco grubo (min 60µ grubości suchej farby) w przypadkach krytycznych jako podkład stosować Brantho-Korrux „3 in 1”

Malowanie metoda zanurzeniową:
W związku ze swoimi podstawowymi własnościami, krótkim czasem schnięcia, wszechstronnością zastosowań, przyjaznym oddziaływaniem na środowisko, niewielkim stopniem sedymentacji, doskonałą odpornością na korozję, doskonałym kryciem brzegów i kryciem powierzchni farba Brantho-Korrux „nitrofest” jest bardzo odpowiednia do malowania metodą zanurzeniową.
Wymagana lepkość farby zależy od malowanej powierzchni i warunków malowania/kąpieli.
Zwykle wynosi ona 20-35 ces./DIN 4mm. Dostosować lepkość poprzez dodanie rozcieńczalnika Brantho-Kombi Thinner lub rozcieńczalnika do malowania metodą zanurzeniową Branth’a.
Zaleca się ciągłe, powolne mieszanie zawartości wanny do malowania, a wymianę farby w zbiorniku raz lub dwa razy dziennie. W świetle naszych doświadczeń taką ilość uznaję się za wystarczającą. Roczne zużycie wynosi wtedy zwykle dwukrotność pojemności wanny do malowania.

Spray elektrostatyczny:
Brantho-Korrux „nitrofest” nadaje się do nakładania metoda natryskową zarówno w technologii bezpowietrznej, jaki natryskiem z atomizera. Materiał wykazuje przewodnictwo elektryczne o wartości > niż 100k Ohm-a.
Farbę należy rozcieńczyć zgodnie ze wskazówkami producenta urządzenia natryskowego. Na specjalne zamówienie, i po uzgodnieniu ceny, farba może być dostarczona zgodnie ze wskazaniami klienta(opakowanie minimum 25l.)

Dalsze informacje:
Farba Brantho-Korrux „nitrofest” może być stosowana bez konieczności wnoszenia dodatkowych opłat z tytułu obciążeni środowiska – zgodnie z prawodawstwem niemieckim.

 

Odporność i certyfikaty dla Brantho-Korrux „nitrofest”.

Farba Brantho-Korrux ”nitrofest” została zatwierdzony przez TÜV jako wolna od ołowiu i chromianów farba do zabezpieczeń antykorozyjnych (Rejestracja TÜV-Hessen nr. rejestracji No B-04242)

Farba Brantho-Korrux ”nitrofest” została zatwierdzona przez Koleje Niemieckie (DB) jako podkład renowacyjnych dla ręcznie przygotowanych powierzchni (ST 2) (WL 30.01.01)-numer produktu 582.99.64.

Farba Brantho-Korrux ”nitrofest” została zatwierdzona przez DVGW-Research (ośrodek badawczy) jako odpowiednia do urządzeń przepompowujących wodę pitną, rur, złączek,
pomp i innych urządzeń wspomagających.

Farba Brantho-Korrux ”nitrofest” jest odporna na oddziaływanie promieni ultrafioletowych, lekkich i średnich frakcji występujących w paliwach (diesel i benzyna), oleju przekładniowych i hydraulicznym.

Sucha farba Brantho-Korrux ”nitrofest” wykazuje doskonałą odporność na temperaturę (do 200ºC, przy kolorze brazowo-czerwonym do 300ºC, przy możliwości wystąpienia odbarwień powyżej 120º).

Farba Brantho-Korrux ”nitrofest” jest odporna na oddziaływanie roztworów węglanu sodu, oparów amoniaku, gazów spalinowych i rozcieńczonego kwasu solnego.

Farba Brantho-Korrux ”nitrofest” pozostaje nienaruszona po 480 godzinnym oddziaływaniu aerozolem NaCl, zgodnym z normą DIN 50021 (warstwy 80µ i więcej).

Farba Brantho-Korrux ”nitrofest” nie ulega wpływom kondensacji wynikającej ze zmiennych warunków atmosferycznych w teście zgodnym z normą DIN 50017 w 40ºC (60 cykli przy 100 µm suchej farby).

Farba Brantho-Korrux ”nitrofest” nie ulega wpływowi testu zmiennego klimatu – testowane w oparciu o oddziaływanie cyklów – 2 godziny w środowisku nasyconym 5% roztworem soli naprzemiennie z 22 godzinnym cyklem kondensacji pary wodnej w 40º C (20 cykli przy 100µm).

Farba Brantho-Korrux ”nitrofest” nie ulega wpływowi kondensacji w atmosferze SO2 zgodnie z normą DIN 50018SFW 0,2 S(30 cykli przy 150µm wliczając warstwę wierzchnią).

Farba Brantho-Korrux ”nitrofest” wykazuje doskonałą przyczepność do żelaza i stali oraz ręcznie oczyszczonej stali przy pokryciach renowacyjnych. Pomiary w teście przekroju zgodnym z normą DIN 53151 wykazały wartość Gt 0 przed, jak i po testach kondensacji.
Farba Brantho-Korrux ”nitrofest” nie zawiera materiałów oznaczonych jako niebezpieczne, drażniących skórę lub drogi oddechowe, uczulających, rakotwórczych, niebezpiecznych dla układu rozrodczego, prowadzących do modyfikacji genetycznych, grożących wybuchem, mogących wywołać lub podsycających ogień (nie zawiera ołowiu, chromianów, węglowodorów aromatycznych, xylenu, PCV itd.).

Przedstawione w niniejszym zestawieniu informacje zgodne są z obecnym stanem wiedzy. Uzyskane zostały na podstawie wieloletniego doświadczenia i opracowane z zachowaniem wszelkiej staranności. Wartości uzyskane w testach uzyskano na materiałach powszechnie dostępnych na rynku. Producent nie może ponosi odpowiedzialności za nieodpowiednie przygotowanie podłoża lub szczególne parametry wykorzystanych materiałów. Każde zastosowanie odmiennych materiałów lub technik nakładania należy traktować indywidualnie i producent nie może w takich wypadkach być pociągnięty do odpowiedzialności.

 

Arkusz technicznych informacji o BRANTHO-KORRUX „nitrofest”

Wysokowartościowa matowa, jednokomponentowa warstwa szybkoschnąca z wysokim stopniem zabezpieczenia antykorozyjnego. Przydatna przede wszystkim przydatna do malowania podkładowego. Przy dwukrotnym malowaniu odporna również na warunki atmosferyczne, na wodę morską jak i na oleje i benzynę.

Łatwa rozprowadzalność, dobra przyczepność, można pokrywać nawet farbami nitro-kauczukowymi, jak i większością lakierów 2-składnikowymi.

 • Baza: Kombinacja zmodyfikowanych żywicą ftali krótkoolejowych z przyjaznymi dla środowiska, wysoko skutecznymi, bezchromowymi wielofazowymi pigmentami antykorozyjnymi i ułatwiającymi przyczepność rozcieńczalnika.
 • Lepkość dostarczana: 110 sek./DIN 4 mm
 • Rozcieńczanie:
  BRANTH KOMBI – VERDÜNNUNG (rozcieńczalnik kombinowany Branth’a )
 • Ciężar właściwy: 1,3 – 1,5 w zależności od odcienia barwy
 • Udział ciał stałych: 68%
 • Wydajność: 1l wystarcza na 7m²
 • Grubość warstwy: 60 my
 • Przerób: Malowanie pędzlem lub wałkiem w postaci dostarczonej, tradycyjny natrysk przy 22 – 35 sek. dyszą 1,2 – 1,8 ciśnieniem 4 -5 barów (odpowiada dodaniu rozcieńczalnika w ilości ca. 3%). Możliwa jest regulacja specjalna do natrysku elektrostatycznego.
 • Schnięcie: w temp. 20ºC/ 65% wilgotności powietrza
  nie łapie pyłów – po 10 minutach
  można dotykać – po 2 godzinach
  twarda warstwa – po 72 godzinach
 • Przydatność: konstrukcje żelazne i stalowe bez płatów rdzy, naskórków walcowniczych i bez luźnych warstw starych farb. Również do betonu, drewna, ocynkowanego żelaza i eternitu. Odporność na temperatury do 200ºC, czerwono-brązowa do 300ºC (możliwe zmiany odcienia barwy).
 • Trwałość przechowywania: 18 miesięcy(w oryginalnie zamkniętych pojemnikach).
 • Oznaczenie: zgodnie z rozporządzeniem o materiałach niebezpiecznych – „ŁATWOPALNE”
 • Klasa szkodliwości: VbF. odpada; WGK: 1
 • Wyniki testów

 • „nitrofest” jako bezołowiowa i bezchromowa farba sprawdzona jako zabezpieczenie antykorozyjne przez TÜV z wynikiem pozytywnym (TÜV-Hessen, Nr. Rej. B-04242);
 • „nitrofest”: Wszystkie bezołowiowe odcienie barw spełniają warunki przyznawania Znaku środowiska „Bauer Engel” /Niebieski Anioł/ (zgodnie z RAL-UZ 18);
 • „nitrofest” jako farba podkładowa znosząca pozostałości korozyjne, dopuszczona została do utrzymania w sprawności pojazdów w Deutsche Bundesbahn (WL 30.01.01);
 • „nitrofest” została sprawdzona w placówce badawczej DVGW jako materiał do pokrywania armatury do wody pitnej, kształtek, pomp, elementów wyposażenia i uszczelek.
 • Dalsze świadectwa testów niezależnych rzeczoznawców mogą zostać przedłożone
 • Pokrywanie przez zanurzanie

 • Dzięki jakościowym właściwościom- jak krótki czas schnięcia, możliwość pokrywania wszelkimi lakierami, wysoki stopień przystosowania do środowiska, nieznaczna osadowość, znakomite zabezpieczenie antykorozyjne, doskonała przyczepność na krawędziach, wysoka wydajność itp. – stosuje się „nitrofest” do pokrywania przez zanurzenie.
 • Odpowiednia lepkość dla zanurzenia zależna jest od obiektu postępowania. Prawidłowo wynosi przeważnie 20 – 30 sek./DIN 4mm. Zalecamy dostosowanie lepkości rozcieńczalnikiem BRANTH KOMBI lub octanobutylem.
 • Zgodnie z doświadczeniem wystarczające jest powolne dwukrotne przetaczanie zawartości zbiornika w przeciągu dnia.
 • Roczne zużycie farby powinno wynosić co najmniej trzy- czterokrotną zawartość zbiornika.
 • Suszenie przyspieszone ciepłem

 • Po okresie odparowania od 5 – 10 min, możliwe jest przyśpieszone osuszanie w piecu z obiegiem powietrza do 100ºC maksymalnie. Zgodnie z doświadczeniem wystarczające są 15 minut w temperaturze 60 do 80ºC w zależności od prędkości obiegu powietrza i lakierowanych przedmiotów.

Niniejszy arkusz ma doradzać wg najlepszej wiedzy. Dane są wartościami przeciętnymi i bez prawnych zobowiązań.