Brantho – Korrux “2K – Durasolid”

Krótki opis:
2- składnikowa, antykorozyjna, gruntująca i gotowa powłoka
do stali, stali szlachetnej, aluminium, tworzyw sztucznych zbrojnych włóknem szklanym, sklejki, betonu itp., podłoży, błyszczących i twardych powierzchni do zastosowań pod wodą.

Bardzo dobra odporność na kwasy, zasady, rozpuszczalniki, fekalia itp.; ekstremalnie dobre właściwości wypełniające, praktycznie niewyczuwalny podczas obróbki.

Zakres stosowania:
Koła młyńskie, pompy, pontony, szczelne ścianki, pale cumownicze, zawory, bramy, przegrody, środowisko słonej wody, ścieków, świeżej wody, wilgoć ziemna, kraty, zbiorniki, mieszadła, przepompowanie wody, łodzie, statki, rury, pięty masztów itd.

Producent:
Branth-Chemie A.V. Branth Postfach 11 07* D-
21503 Glinde/Hamburg Biedenkamp 23* D-21509

 

Karta danych technicznych Brantho-Korrux 2K-Durasolid

Informacje ogólne:

 • Zalecane co najmniej dwukrotne malowanie, praktycznie niewyczuwalny podczas obróbki
 • Gładkie, twarde powieszchnie, ewentualne obrośnięcie dają się łatwo usuwać
 • Możliwość stosowania często bez farby antyporostowej, w standardowych warunkach mozliwość stosowania bez farby podkładowej
 • Optymalna odporność na warunki podwodne, duża grubość warstw na proces roboczy

Wskazówki dot. obróbki:

Obróbka

 • Komponenty gruntownie wymieszać
 • Przestrzegać dokładnie stosunku mieszania (w częściach wagowych)(ewentualnie wymieszać ilości częściowe)
 • Unikać tak dalece jak to możliwe pęcherzyków powietrza (zapęcherzenia)(przy mieszaniu, malowaniu wałkiem, malowaniu pędzlem)
 • Minimalna temperatura obróbki: 15°C, minimalna temperatura schnięcia: 10°C – idealne warunki to około 20°C i suche otoczenie
 • Wymieszana ilość musi zostać zużyta w czasie przydatności do zastosowania (zachowania stanu plastycznego)(zależnie od temperatury), później nie należy już jej stosować
  • Zalecana nanoszona ilośc: 500 g/ m² (np. Dwie warstwy farby, każda 150µ)
 • Nakładnie może nastąpić poprzez malowanie pędzlem lub wałkiem (w miarę możliwości nie rozcieńczać), najlepiej wałkiem z pianki, wałkiem z mohairu (krótkie włosie) lub pędzlem, natryskowanie bezpowietrzne lub za pomocą dużej dyszy jest również możliwe
  • malowanie pędzlem, wałkiem: po zmieszaniu bez rozcieńczania
 • natryskiwanie bezpowietrzne: po zmieszaniu dodać ok. 3-5% rozcieńczalnika wieloskładnikowego
 • natryskiwanie ciśnieniowe: po zmieszaniu dodać ok. 5-10% rozcieńczalnika wieloskładnikowego

Odpowiednie rozcieńczalniki do natryskiwania: rozcieńczalnik wieloskładnikowy Branth’s
Nie zalecane: rozcieńczalnik na bazie żywicy syntetycznej, terpentyna sentetyczna, nitrorozpuszczanik, benzyna lakowa.

Nanoszenie na stare powłoki

 • Stare powłoki muszą być dobrze przeschnięte, zanim zaczniemy na nie nakładać Durasolid
 • Durasolid można pokrywać jego następną warstwą w ciągu 8 godzin – 8 dni (bez szlifowania, przy 20°C ), dopiero potem można powierzchnię oszlifować
 • Dla innych lakierów lub szpachlówek obowiązuje z grubsza: 1-składnikowe:8-24 godzin; 2-składnikowe: 24-72 godzin, w poszczególnych przypadkach mogą być konieczne próby we własnym zakresie. Następnie zalecamy oszlifowanie powierzchni

Błędy obróbki, co robić?

 • Zły stosunek mieszania : skorygować lub zutylizować
 • Przekroczony czas przydatności do zastosowania (zachowania stanu plastycznego): nie stosować, zutylizować
 • Zbyt niska temperatura schnięcia: rozgrzać, odczekać
 • Obróbka po przekroczeniu czasu przydatności do zastosowania (zachowania stanu plastycznego): usunąć powłokę
 • Obróbka przy złym stosunku mieszania: usunąć powłokę
 • Przekroczony czas nanoszenia następnej powłoki: oszlifować powierzchnię

 

Karta danych technicznych Brantho-Korrux 2K-Durasolid. Dane techniczne

 • Krótki opis: błyszcząca, tworząca grube warstwy, 2-składnikowa
  substancja powlekająca z bardzo wysoką zawartością składników nielotnych (vhs=very high solid)do zastosowań pod wodą
 • Lepkość: tiksotropowa
 • Ciężar właściwy: ok. 1,6 kg/l
 • Stopień połysku: ok. 85% (wg NCS)=błyszcząca
 • Wartość VOC: 80g/l (gotowa do obróbki, zależnie od odcienia)
 • Wydajność: przy 200µ TSD na powłokę ok. 3,2 m²/kg
 • Temp. Obróbki: zalecana: 18°-25°C, możliwa: 15°-30°C
 • Zawartość składników nielotnych: 100%(=lakier bazowy); ok. 95%(=zmieszana-gotowa do obróbki)
 • Odcienie: czarny 9005, niebieski 5015 i kremowobiały 9001 z magazynu, inne odcienie od 32,5 kg
 • Wielkość pojemników:
  5,5 kg lakier bazowy + 2×0,5 kg utwardzacza = 6,5kg
  825 g lakier bazowy + 150 g utrwalacza = 975g
  Na życzenie także:
  11 kg lakier bazowy + 4×0,5 kg utrwalacza = 13 kg
  Minimalna ilosć produkcji dla odcieni nie z magazynu: 32,5 kg (napełnienie wg życzenia, standardowo jednostki 6,5 kg)
 • Stosunek mieszania: Lakier bazowy: utwardzacz = 5,5:1 (waga)
 • Czas reakcji wstępnej: brak
 • Czas przydatności do zastosowania (zachowania stanu plastycznego/żywotność): 2-3 h przy 20°C, 3-4 h przy 15°C, 1-2 h przy 25°C
 • Schnięcie (zależnie od temp.): – przy 20°C oraz 65% względnej wilgotności powietrza pyłosucha: 24 h, odporna na chwytanie: 48 h, odporna na wodę: od 72 h – przy 15°C oraz 65% względnej wilgotności powietrza pyłosucha: 36 h, odporna na chwytanie: 72 h, odporna na wodę: od 7 dni
 • Bhp/Utylizacja: Dokładne dane zawiera karta charakterystyki substancji niebezpiecznej
 • Możliwość lakierowania: W każdej chwili możliwość nakładania powłoki tej samej substancji oraz wszystkich sprawdzonych lakierów 1-oraz 2-składnikowych, po 5 dni zalecane oszlifowanie
  – trwałość (pod wpływem temperatury): suchy: -20 do + 120°C mokry: -20 do + 90°C
 • Klasyfikacje: – Dyrektywa 2000/53/EG (stare pojazdy): spełniona
  – Dyrektywa 2002/95/EG (urzadzenia elektryczne): spełniona
  – DIN 4102-1: klasa materiałów budowlanych B2
  – DIN EN ISO 12944-5: nadaje się do wszystkich trzech kategorii obciążeń: 1m1 (woda słodka), 1m2 (woda morska lub słonawa), 1m3 (grunt);
  Oczekiwana odporność:
  <500µ=K,M(do 5, do 15 lat)
  <500µ=L(ponad 15 lat)
  – Chem VOC:FarbV: Wysokowydajny lakier specjalny (dopuszczalna zawartość VOC: 500-840 g/l) zawartość VOC: 80g/l
 • Stabilność składowania: 9 miesięcy(oryginalne opakowanie) – utwardzacz jest higroskopijny, a więc składowanie koniecznie w suchym miejscu( zwłaszcza pojemniki napoczęte)
 • Daty przydatności do zastosowani: Data minimalnej przydatności do zastosowania na puszkach z farbą oznacza gwarantowaną minimalną przydatność do zastosowania zamkniętych oryginalnie puszek, jeżeli są one składowane w chłodnym i suchym miejscu. Data minimalnej przydatności do zastosowania powinna Wam pomóc w zużyciu tych puszek z Waszego zapasu, które są najstarsze. Tak długo jak farba daje się bez problemów wymieszać i jest jednorodna, tak długo pozostaje przydatna do zastosowania.

Niniejsza karta danych technicznych została opracowana starannie i powinna stanowić wskazówkę zgodnie z najlepszym stanem wiedzy. Dane są wartościami średnimi i nie są wiążące pod względem prawnym.