Brantho-Korrux 2-Kompo
Farba dwuskładnikowa, schnąca na powietrzu, do zastosowania w szczególnie ekstremalnych warunkach. Jednorazowym malowaniem uzyskuje się podwójną grubość warstwy, przez co podwójne zabezpieczenie. Ma właściwości emalii. Jest wyjątkowo odporna na kwasy i zasady. Nadaje się głównie do maszyn, pojazdów, zbiorników, konstrukcji, wykładzin fasadowych i betonu.

Lepkość: po dodaniu utwardzacza 130 DIN s/4mm

Baza:
Akryl i substancje barwiące bez domieszek, o najwyższej odporności na warunki atmosferyczne i działanie światła.

Udział ciał stałych: 60%
Ciężar właściwy: 1,1-1,2 w zależności od koloru

Podłoże: Podłoże musi być wolne od rdzy, zanieczyszczeń i tłuszczów. Przed użyciem należy dodać do farby podstawowej utwardzacz w stosunku 9:1. Do natryskiwania potrzeba około 20% rozcieńczalnika Kombi Branth-Chemie.

Gruntowanie: Brantho-Korrux”3 w l” (lub Brantho-Korrux „Nitrofest”). Można przelakierować przy 20°C w następnym dniu.

Idealna temperatura malowania:  powyżej +5ºC

Sposób stosowania:

Kinetycznie – pędzlem lub wałkiem w postaci dostarczanej, natryskowo przy około 25 sek. dyszą 1,2-1,8 i ciśnieniem 3-5 bar – do 15% rozpuszczalnika

Schnięcie: przy 20°C/65% względnej wilgotności powietrza

– pyłoodporna po 20 minutach

– odporna na dotyk po 90 minutach

– przeschnięta po 8 godzinach (wyższe temperatury przyspieszają, niższe temperatury wydłużają znacznie czas schnięcia).

Odporna na temperatury do 120°C

Suszenie przyspieszone: 10 minut – obieg powietrza przy 120°C; 30 minut – obieg powietrza przy 80°C

Między nakładaniem kolejnych warstw zaleca się min. 2-godzinne przerwy.

Gotowa warstwa uzyskuje pełną odporność po około 7 dniach.

Zużycie: l kg wystarcza na około 5 m² przy grubości warstwy: 80µ

Składowanie:
9 miesięcy bez dodatku utwardzającego

Opakowania

4,5 kg farba właściwa +0,5 kg utwardzacza

– farba gotowa do użycia bezpośrednio po zmieszaniu.

 

Przygotowaną farbę można stosować w okresie 4 godzin (przy 20°C).