1. CERTYFIKAT DIN EN ISO 14001

2. ATEST HIGIENICZNY PZH – HK/W/0963/01/2010 z dn.31.10.2011r. dopuszczający farby Brantho-Korrux „3in1” do kontaktu z wodą do picia i z żywnością.

3. Euro Firma Fair Play – EFFP

4. Firma Godna Zaufania

5. APROBATA TECHNICZNA ZARZĄDU DRÓG i MOSTÓW Nr AT/97-03-0231 Instytutu Dróg i Mostów w Warszawie do zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji mostowych.

6. W Instytucie Elektrotechniki we Wrocławiu na podstawie przeprowadzonych badań Brantho-Korrux „3in1” zakwalifikowana została do lakierów elektroizolacyjnych / sprawozdanie Nr 36/95 /.

7. W Instytucie Materiałów i Konstrukcji Budowlanych Politechniki Krakowskiej na podstawie przeprowadzonych badań Brantho-Korrux „3in1” dopuszczona została jako powłoka ochronna do zabezpieczeń wymurówek kominów energetycznych pracujących z IOS.

8. Atest EMAS – System Ekozarządania i Audytu (EMAS) jest Wspólnotowym, dobrowolnym instrumentem potwierdzającym ciągłe doskonalenie efektywności ekologicznej (środowiskowej) w organizacjach. Organizacje zarejestrowane w EMAS są w pełni zgodne z prawem, posiadają funkcjonujący system zarządzania środowiskowego oraz komunikują swoje efekty działalności środowiskowej poprzez publikowanie niezależnie zweryfikowanej deklaracji środowiskowej.

 

Brantho-Korrux „3 w 1”
Sprawdzona przez TUV
Brantho-Korrux „3 w 1” jest sprawdzony przez TUV z pozytywnym skutkiem pod względem braku zawartości ołowiu i chromianu, i dopuszczony jako materiał malarski. System zabezpieczenia jakości jest również nadzorowany przez TUV.

Testy w DB  (Niemieckie Koleje  Państwowe)
Brantho-Korrux „3 w 1” został obszernie zbadany jako środek zastępczy dla mini ołowiowej i dopuszczony przy naprawie konstrukcji stalowych. (Mat. – Nr: 672.05 według TL 918 300 T2).

Zamiast PCV
Brantho-Korrux „3 w 1” odpowiada parametrom właściwości pokryć z PCV według DB-TL 918 300 BL 77, na podstawie krótko- i długoterminowych badań w IKS.

Zamiast żywic epoksydowych
Brantho-Korrux „3 w 1” zastępuje częściowo 2-składnikowe materiały pokrywające epoksydowe (np. w urządzeniach chłodniczych). Jest odporny na 40%-owe kwasy siarkowe wzgl. 25%-owe ługi potasowe – zachowując wszystkie parametry warstwy w stanie suchym wg DB-TL 819 300 Blatt 87.

OznakowanieBrantho-Korrux „3 w 1” zgodnie z Rozporządzeniem o substancjach niebezpiecznych, nie zawiera żadnych składników, które oznaczane są symbolem niebezpieczeństwa. Dlatego nie stwarza niebezpieczeństwa dla pracowników w jego stosowaniu, przechowywaniu, transporcie. Brak jest jakichkolwiek problemów z ochroną pracy, usuwaniem odpadów i ochroną środowiska lub nadzorem.

Dla środków spożywczych
Brantho-Korrux „3 w 1” zgodnie z przepisami Federalnego Ministerstwa Zdrowia (XL) może być stosowany do pokrycia wnętrz pojemników i maszyn do przetwarzania środków spożywczych. (Sprawdzono w Lab. Dr Kittel).

Odporność na ślinę i pot
Brantho-Korrux „3 w 1” może być stosowany do zabawek dla małych dzieci, które zgodnie z przeznaczeniem mogą być ssane, żute i noszone na gołej skórze (sprawdzono wg DIN 53160, testowane roztwory posiadały wartość pH od 2,4 do 8,8).

Odporność  chemiczna
Wg normy DIN 53168B sprawdzono dużo rodzajów odporności (z pozytywnym wynikiem): np. na olej transformatorowy (do +60°C), olej napędowy, opałowy, przekładniowy olej hydrauliczny(do +80°C), smar, płyn niezamarzający, (np. VW-AUDI Głykol 100 procentowy i 50 procentowy, Głythermin NF 50%), środki do wody obiegowej (pH 8-11), roztwór wodny soli (5%), melasa, 1,5% -owy kwas octowy, 10% -owy alkohol etylowy, nawóz gołębi itp.

Odporność na temperaturę
Brantho-Korrux „3 w 1” jest bardzo odporny na wysokie temperatury (czerwonobrązowy do maksymalnie 300°C, aluminiowo-srebrzysty do 250° C, inne odcienie barw do 200° C); odchylenia w odcieniach barw możliwe są w temperaturach powyżej 120/180° C. Również gwałtowne skoki temperatury (np. zmiana temperatury wody z +250° C na +5° C, z +70° C na -20° C) oraz skrajnie niskie temperatury (do -50° C) nie wywołały podczas testów negatywnych skutków.

Badanie odporności na słoną mgłę
Przy grubości warstwy 120 my (dwa pokrycia pędzlem lub jedno Airless) badania wg DIN 50021 po 600 godzinach: brak korozji podpokładowej na rysie (0 mm DIN 53167), brak rdzy powierzchniowej (Ri 0, DIN 53210), brak. pęcherzyków (m0 /g0, DIN 53209).

Dysponujemy tabelą danych przy innych grubościach warstw.

Testy na wodę kondensacyjną
Brantho-Korrux „3 w 1” nie wykazał żadnych szkód podczas przemiennych prób w atmosferze zawierającej SO2 (30 cykli wg DIN 50018 SFW 0,2 S, powyżej 150 my); Gt 0 wg 53151, l mm wg 918 300 1/1, trzy warstwy farby) przy 20 cyklach w atmosferze o dużej zawartości czterotlenku siarki (DIN 50018 SFW 2,0 S); również bez szkód po 20 cyklach zgodnie z TL 918 300 żal. 1/5 (2 godziny w nasyconym roztworze soli przy -15° C, a następnie 22 godziny w rosie wg DIN 50017), brak korozji, pęcherzyków, brak podpełznięć w rysie, bez utraty przyczepności przy trzech warstwach farby.

Odporność na ściekanie/skłonność do ściekania
Na pionowej szklanej płycie nie tworzą się ścieki przy jednorazowym naniesieniu warstwy o grubości 250 my na mokro (odpowiada 125 my w stanie suchym).

Przyczepność
Test z siatkowymi nacięciami wg DIN 53151 : Gt 0 na stali (50-200 my), Gt 0 na aluminium (80-200 my). Dysponujemy tabelą dla innych materiałów.

Odporność na uderzenia
Próba strumieniem kulek stalowych wg DNI 53154 z 8000 kulkami przy grubości warstwy 80 my: Parametr A.

Odporność na ścieranie
Metodą rury opadowej wg DIN 53233 z 20 kg elektrokorundu przy grubości warstwy farby 80 my: Parametr A.

Elastyczność
Liczba tłoczności wg Erichsena DIN 53156 :> 10 mm przy 50 – 200 my

Rozciągliwość/elastyczność
Próba wiórowa DIN 53155 : Parametr 1,2

Odporność na tworzenie rys
Próba gięcia na przebijaku DIN 53152: 3 mm przy grubościach warstwy od 50 do 150 my

Palność
Wyschnięty film farby Brantho-Korrux „3 w 1” może przy wysokich temperaturach oraz doprowadzeniu energii od zewnątrz palić się. Gaśnie jednak samoczynnie, jeśli doprowadzanie energii zostanie przerwane.

Odporność na poślizg
Dla stopni (schodów), podłóg itp. polecamy RAL 9007 (względnie jego odcienie); szorstka powierzchnia zapobiega poślizgowi.

Dokładność odcieni barwy
Nieznaczne odchylenia od odcieni RAL lub projektów, uwarunkowane surowcami, są w pojedynczych przypadkach możliwe. Kontrola następuje wizualnie lub pomiarem komputerowym zgodnie z Tabelą barw – CIE. Graniczne wartości tolerancji zostały analogicznie do DIN 6175 ustalone fabrycznie.

Kontrola jakościowa
Dodatkowo do naszych kontroli jakości zgodnie z podręcznikiem zapewniania jakości, użytkownik otrzyma na życzenie (od zamówionej ilości 50 litrów) do każdej partii certyfikat kontroli zakładowej wg DIN 50049-2.3.

Audyt ekonomiczny
Brantho-Korrux „3 in 1” jest produkowany zgodnie z regułami Rozporządzenia EG-Oko-Audit, względnie wg normy DIN-ISO 14000.

Branth’s Durasolid
Farba Branth’s Durasolid wypełnia następujące dyrektywy Unii Europejskiej:

Dyrektywa 2000/53/EG (stare pojazdy):

– spełniona

Dyrektywa 2002/95/EG (urządzenia elektryczne):

– spełniona

DIN 4102-1:

– klasa materiałów budowlanych B2

DIN EN ISO 12944-5:

– nadaje się do wszystkich trzech kategorii obciążeń:

Im1 (woda słodka),

Im2 (woda morska lub słonawa),

Im3 (grunt);

Oczekiwana odporność:

< 500 μ = K, M (do 5, do 15 lat)

> 500 μ = L (ponad 15 lat)

ChemVOCFarbV:

– Wysokowydajny lakier specjalny (dopuszczalna zawartość VOC: 500-840 g/l) zawartość VOC: 80 g/l.

Branth’s 2K-Flexi
Spełnia następujące normy:

  • dyrektywa 2000/53/EG (stare pojazdy) – spełniona
  • dyrektywa 2002/95/EG (urządzenia elektryczne) – – spełniona
  • DIN 4102-1 – klasa materiałów budowlanych B2
  • DIN EN ISO 12944 – wszystkie 6 atmosferycznych klas korozyjności
  • ChemVOCFarbV – Specjalny lakier o wysokich wskaźnikach użytkowych, dopuszczalna zawartość VOC 500 g/l do 840 g/l). Zawartość VOC: 300 g/l (malowanie pędzlem, wałkiem), 340 g/l (natryskiwanie pod ciśnieniem), 320 g/l (natryskiwanie bezpowietrzne)